Етикет: март

От 18 март 2019 година стартира приема на документи за кандидатстване за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко“. Общият размер на помощта е 1 500 000 лв. Целта на помощта е подпомагане на собствениците на животновъдни ферми да изградят обект, в който да преработват и/ […]

Read more